+
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II - Περιφέρεια Ηπείρου

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e- business) II ».

+
ΠΡΟΣΦΟΡΑ κατασκευής Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Δημιουργούμε σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήματα και αυξάνουμε τις πωλήσεις σας, προσαρμόζοντας το κλασικό επιχειρηματικό σας μοντέλο, στη νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα.

+
Τι σας παρέχουμε

Δημιουργία E-Shop με επιδότηση 100% μέσω ΕΣΠΑ